Luthercitat
lutherinfo.se
Martin Luther och luthersk teologi
Luthercitat

Martin Luther uttalade sig gärna om livet och om tron. Mycket av det som han sagt finns samlade i Bordssamtalen. Dessa innehåller närmare 7 000 citat!
Här är några smakprov.Samtal vid bordet.
Modell i Lutherhaus, Wittenberg.


Drucken bonde
Världen är som en drucken bonde till häst. Lyfter man upp honom i sadeln från ena sidan, faller han ner på den andra.

Äta, dricka, sällskap
När du frestas av depression eller förtvivlan eller någon annan samvetsplåga, då skall du äta, dricka, söka sällskap. Om du kan glädja dig med tankar på flickor, skall du göra det. 

Ett glas till Guds ära
Om Gud kan förlåta mig, att jag i tjugo års tid har korsfäst och pinat honom, kan han också förlåta mig, att jag ibland tar ett glas till hans ära. Sedan får världen tyda det som den vill.

Ursprung och levnad
Jag är en bondson. Min farfars far, min farfar och min far var riktiga bönder. Jag borde egentligen ha blivit förvaltare, ålderman i byalaget eller något annat som finns i byn, ett slags övertjänare över de andra, som denne (Philipp Melanchthon) sade. Min far flyttade senare till Mansfeld och blev där gruvarbetare. Därifrån är jag.
Att jag blev student och magister och sedan fick doktorshatten, att jag lämnade detta och blev munk, vilket naturligtvis drog skam över mig och bittert förargade min far, att jag sedan råkade i luven på påven och han på mig, att jag tog en förrymd nunna till hustru, vem har läst det i stjärnorna? Vem skulle ha kunnat  förutsäga mig det?

Hårflätor i sängen
Om någon gått in i äktenskapet, har han det första året sällsamma tankar. När han sitter till bords, tänker han: Förr var du ensam, nu har du en annan i sällskap. När han vaknar i sin säng, ser han ett par hårflätor bredvid sig, som han förut inte såg.

Kära hustru
Jag skulle inte för Venedig och Frankrike tillsammans vilja lämna ifrån mig min Käthe, för det första därför att Gud har gett mig henne åt mig och mig åt henne. För det andra emedan jag ofta märker att andra kvinnor har fler fel än min Käthe - även om hon också har en del fel, så uppvägs de av hennes många stora dygder. För det tredje därför att hon bevarar tron på äktenskapet, som är trohet och ära.

Flera hustrur
”Det skall nog komma därhän att en man tar sig flera hustrur”, sa Luther. Då svarade Doktorissan: ”Fan tro’t!” Doktorn svarade: ”Skälet, Käthe, är att en kvinna bara kan föda ett barn om året, men mannen kan avla flera. Käthe svarade: ”Paulus säger: Må var man ha sin egen hustru .” Då svarade Doktorn: ”Egen, men inte en enda, det står inte hos Paulus.” Så fortsatte Doktorn att skämta en lång stund, ända tills Doktorissan sade: ”Hellre än att finna mig i detta skulle jag återgå till klostret och överge er och alla barnen!”

Rejäla synder
Då jag var munk skrev jag ofta till Doktor Staupitz [Luthers prior och biktfar]. En gång skrev jag: "O min synd, min synd, min synd!" På det svarade han: "Du vill bli fri från synd, men du har ingen rätt synd. Kristus är förlåtelse för i stort tilltagna synder såsom föräldramord, offentliga hädelser, gudsförsmädelse, äktenskapsbrott osv. Det är riktiga synder… Du får inte grubbla över sådant strunt och sådana docksynder eller göra varje malör till en synd".


Staupitz råd om doktorsgraden
Min prior Staupitz satt en gång och funderade under päronträdet, som än i dag står mitt på min gård. Till slut sade han till mig: ”Herr magister, ni borde ta doktorsgraden, så ni får någonting att göra”. …jag satte mig till motvärn. Jag drog fram många skäl, framför allt att mina krafter var uttömda, att jag inte hade långt kvar att leva. Till det sade Staupitz: ”Vet ni inte, att Vår Herre måste uträtta många stora ting? Till det behöver han många kloka och visa människor, som kan hjälpa till och ge honom råd. När ni än dör, måste ni vara hans rådgivare”. 

Språket i Bibeln
Man får inte fråga bokstäverna i latinet hur man ska tala tyska, som de där åsnorna [påvekyrkan] gör, utan man ska fråga mor i huset, barnen på gatan, gemene man på marknadstorget och skåda dem i munnen när de talar och sen översätta därefter. Då förstår de, och då märker de att man talar tyska med dem.

Predikohistorier
När man förklarar läran om rättfärdiggörelsen hostar kyrkfolket eller somnar. Men när man börjar berätta historier spetsar de flesta öronen, sitter stilla och lyssnar uppmärksamt.

Predikan för barn
När man predikar för barn, måste man också kunna jollra med dem.

Hur man ber
Du måste lära dig att ropa och inte sitta där för dig själv eller ligga på bänken, hänga med huvudet och ruska på huvudet och bita och gnaga dig med dina tankar, sörja och söka efter hur du kan komma undan, och inte tänka på något annat än hur illa det går för dig, hur synd det är om dig, vilken bedrövlig människa du är. Nej, upp med dig, din latmask, fall på knä, lyft händer och ögon upp mot himmelen, läs en psalm eller Fader vår och lägg fram din nöd inför Gud, under tårar om så är, klaga och ropa till honom.

Aldrig mätt på Fader vår
Ännu idag suger jag på Fader vår som ett barn, dricker och äter av den såsom en gammal människa och kan aldrig bli mätt. Den är den bästa bönen, till och med bättre än Psaltaren (som jag också har mycket kär). Det är i sanning så, att den verklige Mästaren har sammanställt och lärt ut denna bön. Hur beklagansvärt är det därför inte, att en sådan bön av en sådan Mästare blir pladdrad och babblad över hela världen utan någon som helst andakt?

Fader vår – en misshandlad bön
Fader vår är den största martyren här på jorden. För alla plågar och misshandlar den bönen.

Lögn
En lögn är som en snöboll. Ju längre man rullar den, desto större blir den.

Kalla dig inte luthersk
Jag ber att man ville tiga med mitt namn och inte kalla sig luthersk utan kristen. Vad är Luther? Inte är läran min! Inte heller är jag korsfäst för någon… Jag är inte och vill inte vara någons mästare. Jag har med församlingen Kristi allmänna lära, han som allena är vår mästare. 

Kristen människa
En kristen människa är den friaste herre över allting och ingen underdånig.
En kristen människa är den tjänstvilligaste tjänare under allting och alla underdånig.

Livets kallelse
Med gott samvete skall vi förbli i vårt kall och veta, att genom sådana gärningar uträttas mer än om man hade stiftat en massa kloster och ordnar. Och detta även om det gäller de enklaste hushållsgöromålen. 

Goda människor
Ingen människa är så dålig att hon inte har något gott i sig. 

Luther som ess
Om jag vore rik, skulle jag skaffa mig ett schackspel av guld och en kortlek av silver. Gud äger också ett spel. Till kort har han de mäktigaste kungarna och furstarna, och han sticker den ene med den andre. Och lägger honom åt sidan. Ferdinand är klöver fyra, påven ruter sex, turkarna ruter åtta, och kejsaren är kungen. Till slut gör Gud slut på spelet. Han sticker påven med Luther, som är hans ess. 

Arton apostlar
Hur kan det komma sig att det finns arton apostlar begravda i Tyskland när Herren bara hade tolv?

Flisor från korset
Om man tog alla flisor som finns från Kristi kors fick man en hel skog.

Förnuft och tro
Fastän förnuftet kan räkna till tre och skilja mellan vitt och svart, stort och smått och begripa andra yttre ting, så kan det ändå inte förstå vad tro är.

Trons väsen
Såsom du tror, så älskar du – och omvänt. 

Skapelsen
Hela skapelsen är som den allra underbaraste bok eller bibel, där Gud beskrivit och målat av sig själv.


StartsidaOm ossLuthers livLuthercitatArtiklarBilderLuthers texterLitteraturtipsLänkar