Litteraturtips
lutherinfo.se
Martin Luther och luthersk teologi
Litteraturtips


Litteratur om Martin Luther och reformationen finns det nästan hur mycket som helst.
Luther själv skrev cirka 350 böcker och skrifter.

Luthers samlade verk finns utgivet som D. Martin Luthers Werke, Weimarer Ausgabe
(1883 – 2000), Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar.
Oftast kallad Weimarer Ausgabe och förkortat WA.

Här nedan följer litteraturtips med vissa kommentarer. 

Martin Luthers skrifter – i handeln på svenska
En liten bok om bönen. Översättning Arvid Gustavsson. Skellefteå: Artos, 2000.
(Om Tron och Fader vår.)

Hur man ska be - Luthers brev till barberarmästaren Peter Beskendorf (1535).
I översättning och med kommentarer kring Luthers böneteologi av Tomas Appelqvist. Skellefteå: Artos 2010.

Kyrkopostilla del 1 & 2. Skellefteå: Artos & Norma 1986.
(Predikosamling
skriven till stora delar 1521–1522 på Wartburg.)

Lilla katekesen. I Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Stockholm: Verbum, 2005.
Och i Den svenska psalmboken. (Skriven 1529.)
Finns även i nyöversättning och med kommentarer av Carl Axel Aurelius och Margareta Brandby-Cöster. Svenska kyrkan, 2011.

Luthers brev. I urval av Håkan Albinsson. Skellefteå: Artos, 2004.
(Ett
litet urval.)

Marias Lovsång. Översättning Inge Löfström. Stockholm: Proprius, 1987.
(Avslutad 1521 på Wartburg.)

Om en kristen människas frihet. Översättning Gustaf Norrman 1916, bearbetad av Lutherstiftelsen 2006. Göteborg: Lutherstiftelsens förlag, 2006.
Nu även i nyutgåva med förord av Göran Agrell. Egentligen en översättning från latinet av Josef Svennung 1929 och språkligt bearbetad av Gun och Carl Henrik Martling 1993. Stockholm: Verbum, 2011.
(En av de reformatoriska huvudskrifterna från 1520.)

Om kyrkans babyloniska fångenskap. Översättning Gustaf Norrman. Kivik: Samfundet Libris, 1982. Kopia av 1918 års upplaga.
(En av
de reformatoriska huvudskrifterna från 1520.)

Stora katekesen. I Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Stockholm: Verbum, 2005.
Och i översättning av Martin Krauklis. Täby: Larsons förlag,
1999. (Skriven 1529.)

Schmalkaldiska artiklarna. I Svenska kyrkans bekännelseskrifter. Stockholm: Verbum, 2005. (Skriven 1537 och kan ses som Luthers teologiska testamente.)

Martin Luthers skrifter – andra på svenska
Detta löfte gäller alla. Företal till Bibeln. Översättning Carl Axel Aurelius. Skellefteå: Artos, 1999.

Om goda gärningar. Översättning Sigfrid von Engeström; bearbetad av Frithiof Dahlby. Stockholm: Diakonistyrelsens bokförlag, 1964.
(En av de reformatoriska huvudskrifterna från 1520.)

Om koncilierna och kyrkan. Vasa: Evangelieföreningens förlag, 1994.
(Om kriterier för att kyrka ska vara kyrka.)

Till den kristliga adeln av tysk nation om det kristliga ståndets förbättring, eller om kyrkans reformation. Översättning Gustaf Norrman. Uppsala: Lindblad, 1917.
(En av de reformatoriska huvudskrifterna
från 1520.)

Böcker om Luther och luthersk teologi – i handeln på svenska
Agrell, Göran och Strömmer. Peter, Ordet vid bordet - Martin Luthers bordssamtal. Stockholm: Themis, 2015. 
(500 av Luthers citat, kommenterade och insatta i sitt sammanhang.) 

Agrell, Göran och Strömmer, Peter, I Luthers fotspår - en resebiografi. Stockholm: Cordia, 2010.
(Resehandledning med biografi, teologiska kommentarer med mera.) 

Appelqvist, Tomas, Bönen i den helige Andes tempel – människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi. Skellefteå: Artos, 2009.
(Akademisk avhandling.)

Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige. Svenska lutherbilder under tre sekler. Skellefteå: Artos, 1994.
(Om luthertolkningen 1600–1800-talen).

Aurelius, Carl Axel, Hjärtpunkten. Evangeliets bruk som nyckeln till Augsburgska bekännelsen. Skellefteå: Artos, 1995.
(Om den augsburgska
bekännelsen tolkad med hjälp av Luthertexter.)

Cöster, Henry, Livsmodets språk. Förkunnelse och sakrament i en luthersk teologi. Lund: Arcus, 2009.

Grane, Leif, Vision och verklighet. En bok om Martin Luther. Översättning Margareta Brandby-Cöster. Skellefteå: Artos, 1994.
(Biografi med tonvikt på Luthers teologi.)

Grantén, Eva-Lotta, Utanför paradiset. Arvsyndsläran i nutida luthersk teologi och etilk. Stockholm: Verbum, 2013. (Ingår i forskningsprojektet Luthersk teologi och etik i ett efterkristet samhälle.)


Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition. Red. Sven-Åke Selander.
Årsbok för Svenskt gudstjänstliv 82, 2007. Skellefteå: Artos & Norma, 2007.

Krauklis, Martin, Martin Luther – liv och verk. Täby: Larsons förlag, 1999.
(En enkel Biografi.)

Luther som utmaning. Om frihet och ansvar. Red. Elisabeth Gerle. Stockholm: Verbum, 2008.
(Artiklar om lutherskt idag.)

Melanchton, Philipp, Loci Communes 1521. Översättning Martin Jacobsson. Göteborg: Församlingsförlaget, 1997.
(Den första reformatoriska
dogmatiken.)

Reftel, Johan och Kristina, Livet enligt Luther. Citat av Martin Luther. Varberg: Argument, 1999, 2001.

Sandström, Allan, Martin Luther – munken som gjorde uppror. Skellefteå: Artos, 2007 ny utgåva.
(En enkel biografi.)

Selander, Sven-Åke och Hansson, Karl-Johan, red, Martin Luthers psalmer i de nordiska folkens liv. Lund: Arcus, 2008.

Stolt, Birgit, Luther själv. Hjärtats och glädjens teolog. Skellefteå: Artos,
2004
(Artiklar om Luther och Melanchton, den svenska reformationen
med mera.)

Sundkvist, Bernice, Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse. Åbo: Åbo Akademis Förlag, 2001.
(Akademisk avhandling.)

Sundkvist, Bernice, Evangelium och existens – predikan som helande dialog. Skellefteå: Artos, 2003
(Om predikan utifrån evangelisk-
luthersk trostolkning och nutida livsförståelse.)

Svensson, Per, Dr Luther and Mr Hyde. Om tro och makt då och nu. Stockholm: Cordia, 2008. (Om Luther som rebell och hatare av oordning.)

Tomlin, Graham, Luther och hans värld (övers. Gerd Swensson). Stockholm: Cordia, 2007. (Biografi med fina illustrationer.)

Var kan vi finna en nådig Gud? Om könsmaktsordning i kyrka och teologi. Red. Anne-Louise Eriksson. Uppsala: Uppsala Universitet, 2002.
(Om feministteologi som rop efter en nådig Gud.)

Böcker om Luther och luthersk teologi – andra på svenska
Hoffman, Bengt, Hjärtats teologi. Mystikens plats hos Martin Luther. Delsbo: Åsak, 1989.

Ragnar, Per, Luther död eller levande. Stockholm: Verbum, 2000.
(Om
Luthers troskamp och dess konsekvenser.)

Stolt, Birgit, Martin Luther, människohjärtat och Bibeln. Stockholm: Verbum, 1994.
(Artiklar om motivet glädje hos Luther och hans
Bibelöversättning.)

Söderblom, Nathan, Humor och melankoli och andra Lutherstudier. Stockholm : Proprius, 1983 ny utgåva.
(Om Luthers person, hans
självdistans och tvivel.)

Wingren, Gustaf, Luthers lära om kallelsen. Skellefteå: Artos, 1991 ny utgåva.
(Akademisk avhandling, tillgänglig på engelska, Luther on
Vocation. Philadelphia: Muhlenberg Press, 1957 och senare.)

Böcker om Luther och luthersk teologi – några viktiga i handeln på engelska
Bainton, Roland H., Here I Stand. A Life of Martin Luther, Meridian 1950, 1995
(Klassisk biografi)

Barth, Hans-Martin, The Theology of Martin Luther. A Critical Assessment. Minneapolis: Fortress Press, 2009.

Bayer, Oswald, Martin Luther´s Theology. A Contemporary Interpretation. Grand Rapids: WM B Eerdmans Publishing Co, 2003.

Braaten, Carl E, Principles of Lutheran Teology. Second edition. Minneapolis: Fortress Press, 2007.

Gordon Rupp, E och Watson, Philip S, red, Luther and Erasmus. Free Will and Salvation, Philadelphia: Westminster Press. (Nytryck.) (Erasmus De Libero Arbitrio och Luthers svar De Servo Arbitrio [Om den trälbundna viljan] med inledande kommentar.)

Helmer, Christine, red, The Global Luther. A Theologian for Modern Times. Minneapolis: Fortress Press, 2009.

Karant-Nunn, Susan C och Wiesner-Hanks, Merry E, Luther on Women. A Sourcebook. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.

Kittelson, James M, Luther the Reformer. The Story of the Man and his Career, Minneapolis, Augsburg Publishing House, 1986
(Illustrerad
biografi)

Marius, Richard, Martin Luther. The Christian between God and Death, Harvard University Press 1999
(Biografi av en katolsk författare
som ser Luthers skräck för döden som central för hans liv)

McGrath, Alister E, Luther´s Theology of the Cross. Martin Luther´s Theological Breakthrough. Malden, Blackwell Publishing, 1985, 1990.

Oberman, Heiko A.,
Martin Luther. Man between God and the Devil, Yale University Press 1989
(Biografi där Luthers kamp med djävulen
är nyckeln till att förstå honom)

Stjerna, Kirsi, Women and the Reformation. Malden: Blackwell Publishing, 2009.

The Cambridge Companion to Martin Luther
(ed D.K. McKim) Cambridge 2003
(Artiklar om Luthers liv och verk och hans betydelse idag)

Thompson, Deanna A, Crossing the Divide. Luther, Feminism and the Cross. Minneapolis: Fortress Press, 2004.


StartsidaOm ossLuthers livLuthercitatArtiklarBilderLuthers texterLitteraturtipsLänkar